8 listopada 2021

Planujesz wprowadzenie majątku prywatnego do firmy? Warto to zrobić do końca 2021r!

Majątek, który został zakupiony prywatnie przed powstaniem firmy, można wprowadzić na środki trwałe do firmy. Wartość takiego majątku stanowi koszt i można go amortyzować (zaliczać w koszty) jednorazowo lub w czasie. Jeszcze w tym roku obowiązuje korzystny przepis, który mówi, że wartością początkową takiego środka trwałego jest cena nabycia (jeśli masz dowód zakupu) lub cena rynkowa (jeśli nie masz dowodu zakupu). Nawet jeśli kupiłeś/łaś komputer 5 lat temu za 5000zł, to Twoją wartością do amortyzacji jest to 5000zł.

Od 2022 roku jeśli cena nabycia będzie większa niż rynkowa, do ewidencji środków trwałych majątek prywatny będzie można wprowadzić jedynie na podstawie ceny rynkowej.

Jeśli planujesz wprowadzać majątek prywatny do firmy – zrób to w 2021 roku.

Majątek prywatny = np. samochód, komputer, telefon, laptop, maszyna